Είσοδος | Εγγραφή

Περί του ATutor

Το ATutor είναι ένα, Ανοιχτού Λογισμικού, Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου βασισμένο στο Web και σχεδιασμένο με βάση τη λογική της προσιτότητας και της προσαρμοσιμότητας. Οι Διαχειριστές μπορούν να εγταταστήσουν ή να αναβαθμίσουν ένα σύστημα ATutor σε λίγα λεπτά. Οι Εκπαιδευτικοί μπορούν γρήγορα να δημιουργήσουν, να πακετάρουν, να ανακατανείμουν το εκπαιδευτικό υλικό, και να διεξάγουν τα μαθήματά τους online. Οι Φοιτητές μαθαίνουν σε ένα προσαρμοστικό μαθησιακό περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα για το ATutor ακολουθώντας τους επόμενους συνδέσμους: